Jaarlijks worden in oktober de Nationale Brandpreventieweken georganiseerd. Dit jaar is het thema 'Wat doe JIJ bij brand'.

Brandpreventieweken

Waar rook is, is vuur. Rook is dodelijk. Het feit dat veel mensen door rook proberen te vluchten, bewijst dat veel mensen het gevaar van rook onderschatten. Rook in de woning? Vlucht niet door de rook, zoek een andere uitweg! Zorg bijvoorbeeld voor vluchtladders, zodat u desnoods door het raam naar buiten kunt.

Wanneer u rook opmerkt, dan kunt u echter al te laat zijn. Het vuur kan al verspreid zijn door heel de woning, de aanwezige rook kan (zeer) giftig zijn. Zorg voor brandbeveiliging, zodat u tijdig door rookmelders, hittemelders en/of koolmonoxidemelders gewaarschuwd wordt.

Vergeet blusdekens, vluchtladders en vergeet brandblussers niet. Zoveel? Is dat niet overdreven? Nee, al deze middelen kunnen levens redden. Uw leven, maar ook de levens van uw geliefden! Voorkom dat u middelen nodig heeft, maar niet in uw bezit heeft. Bespaar niet op veiligheid. Bespaar op de kosten van veiligheid. Wij dragen graag ons steentje bij, met onze extra scherpe prijzen.

Op de speciaal ingerichte website, www.watdoejijbijbrand.nl, kunt u de brandveiligheidstest doorlopen. Binnen een paar minuten weet u of dat u veilig zou handelen, in het geval van brand. Overal aan gedacht? Zijn er dingen die beter kunnen? U ontvangt direct essentiële tips en suggesties, welke van levensbelang kunnen zijn. Doe de test!

alttext