Ook in 2015 zijn er weer brandpreventieweken, met dit jaar de focus op algemene doelgroepen, niet-zelfredzame senioren en groepen die de groep niet-zelfredzame senioren kunnen bereiken.

Brandpreventieweken

Sinds het jaar 2000 werken de Nederlandse Brandwonden Stichting, het Instituut Fysieke Veiligheid en Brandweer Nederland samen aan de Nationale Brandpreventieweken. Elk jaar wordt in oktober aandacht gevraagd voor een specifiek thema, elk met als doel om brandveilig leven onder de aandacht te brengen.

Nationale Brandpreventieweken

Verklein de kans op brand

In 2015 is de slogan 'Verklein de kans op brand'. Zo wordt getracht om meer duidelijkheid te scheppen over hoe brand voorkomen kan worden, met een focus op zowel algemene doelgroepen als niet-zelfredzame senioren.

Ouderen die zichzelf niet meer goed kunnen redden zijn zich soms minder bewust van de risico's op brand en kunnen hier veelal zelf minder op handelen, waardoor mede gefocust wordt op de omgeving van deze ouderen. Deze groep kan belangrijke assistentie verlenen.

Online kennistest

Wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat een online belevingstest aan kan zetten tot gedragsverandering. Dit is de reden dat een dergelijke test ook in Nederland is ontwikkeld.

Op www.verkleindekansopbrand.nl komt per 1 oktober een test beschikbaar om te ontdekken hoe groot uw kans is op brand. Doe de test zelf ook, het kan levens redden!

Naast de test staat op de genoemde website een puzzel, waar een leuke prijs mee gewonnen kan worden, en informatie over onder andere het Rookmelderteam: ruim 3000 vrijwilligers die uw rookmelder voor u plaatsen, wanneer u dat zelf niet (meer) kunt.

Rookmelders

Het mag inmiddels duidelijk wezen dat een rookmelder onmisbaar in uw woning.

Idealiter hangt in elk vertrek van uw woning een rookmelder, of anders in de ruimtes waar kamers samenkomen. Denk aan een hal, overloop of gang. Des te meer en des te lokaler geplaatst, des te eerder u bij brand gewaarschuwd wordt en des te sneller u en uw geliefden in veiligheid gebracht kunnen worden.

Tips voor het plaatsen en installeren van Rookmelders leest u op de website van de Nederlandse Brandwonden Stichting: Rookmelders redden levens.

Rookmelder

Hoge kortingen op brandbeveiliging

Ook wij dragen graag ons steentje bij aan dit belangrijke thema en doen dat door u hoge kortingen tot maar liefst 60% te geven op diverse producten voor brandbeveiliging.

Bekijk onze categorie brandbeveiliging om ons aanbod rook-, hitte-, gas- en koolmonoxidemelders te ontdekken, evenals bijvoorbeeld blusdekens, vluchtladders en brandblussers. Onmisbare producten voor in elke woning, bij ons nu extra scherp geprijsd zodat de veiligheid van u en uw geliefden niet alleen goed maar ook voordelig kan zijn.

alttext