UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel, geeft aan dat brandweerlieden bij het blussen van zonnepanelen geen enkel reëel gevaar lopen op elektrocutie. Hiermee reageert de installateursvereniging op een uitspraak van het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid (NIFV). Het NIFV beweerde gisteren dat brandweerlieden een fatale schok kunnen oplopen bij het blussen van een beschadigd zonnepaneel.

Volgens de technisch specialist van UNETO-VNI is het technisch gezien nagenoeg onmogelijk dat bij brand elektrocutie optreedt door een zonnepaneel. Horstman: “Dat kan alleen als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, dat in de praktijk nooit tegelijkertijd voorkomt. Zo zou de isolatie van de kabel tussen het paneel en de omvormer moeten zijn weggesmolten. Vervolgens moet er in de kabel ruimte blijven bestaan tussen de blootliggende (+)plus en de (-)min-aders en zou een brandweerman, die bovendien geen schoenen en handschoenen draagt, zowel de (+)plus als de (-)aders tegelijkertijd moeten aanraken. Zo'n situatie zal zich in de praktijk nooit voordoen.”

UNETO-VNI hecht groot belang aan de veiligheid van technische installaties, waaronder zonnepanelen. Om de veiligheid, te waarborgen hebben UNETO-VNI vertegenwoordigers zitting in normcommissies en ontwikkelt de brancheorganisatie opleidingen en trainingen voor onder andere monteurs. Horstman: “Als de installatie door een deskundige is aangelegd volgens de geldende eisen en correct wordt onderhouden, kunnen klanten erop vertrouwen dat de geïnstalleerde zonnepanelen bij brand geen enkel risico op elektrocutie opleveren.”

alttext