Retourneren en garantie

Wij besteden de grootste zorg aan al onze leveringen. Desondanks kan het altijd voorkomen dat er iets mis gaat.
 
Defect bij ontvangst of binnen de garantieperiode:
 
Controleer uw producten meteen bij ontvangst en meld een defect of probleem aub zo spoedig mogelijk na constatering.
 
U kunt het defect per e-mail (info@klusspullen.nl) of per telelefoon (0570-626255) melden, echter gaat onze voorkeur uit naar retournering samen met ons retourformulier. Zo kunnen wij u het beste en het snelste van dienst zijn. Vul het retourformulier zo compleet mogelijk in, sluit een kopie factuur bij en retourneer beiden vervolgens samen met het product. Indien mogelijk verzoeken wij u om het product zo compleet mogelijk te retourneren.
 
Bekijk voor uitgebreide voorwaarden onze algemene voorwaarden en en garantie voorwaarden.
 
Verkeerd besteld of niet tevreden:
 
Wettelijk gezien heeft u een herroepingsrecht (retourtermijn) van 14 dagen. Wij bieden u een retourtermijn van 30 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van de geleverde producten. U kunt het onderstaande modelformulier voor herroeping gebruiken of gebruik maken van ons retourformulier. Ons retourformulier is speciaal gemaakt om uw retournering zo goed, snel en efficiënt mogelijk te kunnen verwerken. Meer informatie staat op de volgende pagina: 30 dagen retourrecht.
 
Let op: maatwerk, zoals op lengte geknipte kabel, is uitgesloten van retournering.
 
 
 
 
 
Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

-           Aan:

naam: Klusspullen B.V. t.a.v. Retouren/Expeditie
adres: Egerlaan 15
postcode: 7334 AD
plaats: Apeldoorn
telefoon: 0570-626255
e-mail: info@klusspullen.nl,

-           Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* herroept/herroepen*

-           Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

-           [Naam consumenten(en)]

-           [Adres consument(en)]

-           [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

 

Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons,

naam: Klusspullen B.V. t.a.v. Retouren/Expeditie
adres: Egerlaan 15
postcode: 7334 AD
plaats: Apeldoorn
telefoon: 0570-626255
e-mail: info@klusspullen.nl,

via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.klusspullen.nl. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

 

alttext