Wij hechten zeer veel waarde aan uw vertrouwen in ons. Uiteraard is het bij ons mogelijk om uw goederen retour te sturen.

Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 
Tijdens de bedenktijd behoort u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Daaronder wordt verstaan dat u het product in die mate uitpakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van herroepingsrecht gebruik maakt, moet u het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk in de originele staat en verpakking aan ons retourneren.
 
Wij adviseren bijvoorbeeld om niets vast te schroeven tijdens het testen, sluit het enkel aan. Vastschroeven is niet nodig voor het testen en beschadigd een product vrijwel altijd. Door ons advies op te volgen kan een product veelal onbeschadigd retour, mocht dat nodig zijn.
 
De eenvoudigste en snelste methode om een retour te regelen is middels ons retourformulier. Is hier iets niet bij duidelijk, dan kunt u u per mail of telefoon contact met ons opnemen en zullen wij u duidelijke informatie geven hoe u dit kunt doen.
 
Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, hoeft u hoogstens de kosten van terugzending te betalen. Alle overige kosten die al heeft betaald, zullen wij u zo spoedig mogelijk, in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping terugbetalen.
alttext