Uitdrukking met duidelijke structuur. Carat is een heldere ontboezeming tot een pretentieuze vormgeving. Rechtlijnige vorm en echte materialen in plaats van namaak, verbinden zich tot een eerste klas vormgeving in schakelmateriaal. Als een op zichzelf staand object wordt het schakelmateriaal uit de serie Carat tegelijkertijd een integraal deel van een hoogwaardige, representatieve architectuur.