Kwh-metersKwh-meter/kilowatuurmeter: Nadat elektriciteit op steeds grotere schaal beschikbaar kwam voor de
gebruiker moesten elektriciteitsleveranciers op zoek naar instrumenten die het verbruik konden meten
om daarmee de doorberekening van het gebruik van elektrische energie door afnemers een basis te geven.
D
e eerste elektriciteitsmeters (pionierswerk van onder andere George Lane-Fox en Thomas Edison)
werkten op basis van elektrolyse. Zo had Edison in 1882 een elektrolytisch instrument in gebruik dat
zinkplaten in een zinksulfaatoplossing had. Door een elektrische stroom door de oplossing te sturen
loste langzaam het zink van de ene elektrodeplaat op om neer te staan op de andere elektrodeplaat.
De in een bepaalde tijd verkregen gewichtsverandering tussen de platen was een maat voor de
verbruikte elektriciteit in ampère-uur en bij constante spanning dus ook het aantal kilowattuur.
Maar dat is verleden tijd. In de meeste gevallen worden voor huisaansluitingen nog de oude draaischijf
meter gebruikt. Echter, meerdere netbeheerders en energieleveranciers hebben digitale meters of zijn
bezig deze te introduceren. Bij sommige betreft het zogenoemde slimme meters. Behalve dat die,
net als de conventionele meters, het verbruik van de afnemer registreren, kunnen ze deze verbruiks-
gegevens ook via het laagspanningsnet of via GPRS naar de computer van het energiebedrijf sturen.
De Kwh-meters van Klusspullen zijn alleen geschikt voor "eigenmeting" zoals een gedeelte van
een woning of voor caravan gebruik, dus voor sub- en controlemeting.


Hirschmann COAX-kabels


alttext