Er is veel weerstand tegen het einde van het lage BTW-tarief op arbeidskosten voor verbouwingen.

Hoger BTW tarief vanaf 1 juli 2015

Onlangs schreven wij over het einde van het lage BTW-tarief op arbeidskosten voor verbouwingen. Het feit dat per 1 juli weer 21% BTW in rekening moet worden gebracht krijgt veel weerstand vanuit de markt.

Het lage BTW tarief werd in het leven geroepen om de in zwaar weer verkerende bouwsector te stimuleren tijdens de economische crisis. De sector herstelt momenteel maar er wordt gevreesd dat de verhoging van het BTW-tarief een terugval zal veroorzaken.

BTW-Nee!

De BTW Nee! petitie is een initiatief van Zelfstandigen Bouw en Kwaliteitsvakman.nl om het kabinet duidelijk te maken dat het nog veel te vroeg is om de BTW te verhogen. Dat er veel steun voor deze petitie is blijkt uit het feit dat de petitie vandaag, 16 juni 2015, inmiddels al meer dan 21.000 is getekend.

Bent u ook van mening dat het lage BTW-tarief langer moet blijven? Teken dan de petitie op http://www.btw-nee.nl.

BTW Nee!

Bouwend Nederland

Ook Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, heeft de Tweede Kamer opgeroepen om het lage BTW-tarief nog een jaar langer te handhaven. Voorzitter Maxime Verhagen schreef:

"Het zou goed zijn als het lage btw-tarief vooralsnog met een jaar wordt gehandhaafd. De bouw klimt weer op uit de crisis en de vooruitzichten voor de komende jaren zijn positief, maar het herstel verloopt langzaam en is nog broos”.

Hij vervolgt: “Veel bouwbedrijven hebben het na jaren crisis nog moeilijk en kunnen het hoofd net boven water houden. Wij vrezen dat verhoging van het lage btw-tarief op 1 juli a.s. een forse terugval van het aantal bouwopdrachten teweeg zal brengen en voor veel bouwbedrijven een nieuwe klap betekent.”

Motie van Krol

Vandaag wordt over de Motie van Krol gestemd, een mogelijk laatste poging om het verlaagde BTW-tarief te behouden:

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

overwegende dat tot 1 juli 2015 het verlaagde btw-tarief voor verbouwingen en renovaties van woningen van kracht is;

overwegende dat het verlaagde btw-tarief er voor gezorgd heeft dat 8.000 banen in de bouw behouden zijn gebleven, en in 2014 geleid heeft tot € 480 miljoen extra omzet voor bouw- en klusbedrijven;

voorts overwegende dat continuering van het verlaagde btw-tarief woningaanpassing kan stimuleren en daarmee kan bijdragen aan terugdringing van het tekort aan voor ouderen en mindervaliden geschikte woningen;

verzoekt de regering het verlaagde btw-tarief voor verbouwingen en renovaties van woningen te continueren na juli 2015,

en gaat over tot de orde van de dag,

Krol

Henk Krol

Uitkomst

Wij hopen op het beste, op een verlengde termijn. Is er concreet nieuws, dan houden wij u uiteraard op de hoogte.

Tot die tijd, u heeft in ieder geval nog twee weken om te profiteren van het lage BTW-tarief!

alttext